Förskolan hamnar på en industritomt?

Det är inte alls omöjligt att det kommer att byggas en förskola till utanför stadens kärna. Jag har hört att det letas efter en industritomt i ett område som kommer att ha stort kommersiellt värde. Det låter inte så tokigt eftersom det kommer vara mycket folk som arbetar i området. De har då nära till att lämna sina barn utan att snurra runt inne i stan. Industritomter ligger oftast inte så långt bort från övrig bebyggelse. Lägenheter brukar väl oftast bli placerade så nära stadens centrum som det går och det byggs på hela tiden.

Här kan man titta på industritomt, etablerailjungby.se. Jag hoppas att detta går vägen eftersom det verkligen behövs fler förskolor. Det är trångt hos oss redan och det kommer fler barn i höst. Vi trivs än så länge eftersom det är mycket god stämning här och grupperna är ännu inte för stora. Jag har ungefär så många barn att ta hand om som jag kan klara på ett bra sätt. Problemen uppstår då det blir ännu fler och platserna inte räcker till. Självklart måste barnen känna att någon finns och tar sig tid för dem, det försöker jag verkligen hinna med även om det inte alltid är så lätt att räcka till

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.